Security check

Wat houdt een security check in?

Om uw systemen veilig te houden, is het belangrijk regelmatig een security check uit te laten voeren. Om de knelpunten en kwetsbare onderdelen van uw systemen en processen bloot te kunnen leggen, maken we gebruik van de SecPoint Penetrator Vulnerability Scanner & Assesment tool. Dankzij deze tool kunnen we simuleren hoe een hacker uw systeem plat zou kunnen leggen en actie ondernemen om dit te voorkomen.

Copyright © 2023 R&R Automatisering & Oplossingen | Powered by R&R Automatisering